Adalet Bakanlığı Basın Açıklaması

Tebriz Başkonsolosluğu 26.07.2016

Uluslararası Af Örgütü'nce Gündeme Getirilen Mesnetsiz İddialara Cevaben Adalet Bakanlığımızca Yapılan Basın Açıklaması:

Uluslararası Af Örgütü’nün 24 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı açıklamada, ülkemizde vuku bulan darbe girişimi sonrası yapılan gözaltı uygulamaları kapsamında zanlılara işkence ve kötü muamele yapıldığı yönünde gerçek dışı mesnetsiz iddialara yer verildiği görülmüştür.

İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin savunucularından biri olduğunu iddia eden UAÖ’nün söz konusu açıklamasında, Hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın silah zoruyla indirilmesi, TBMM’nin feshi ve Anayasanın yürürlükten kaldırılması amacıyla yapılan darbe teşebbüsü sırasında demokrasinin temeli olan TBMM'nin bombalanması, tankları durduran sivil halka ateş edilmesi, yüzlerce sivil ve asker ve polisin ölümü ve yaralanması konusunda hiçbir değerlendirme yapmaması, bu darbeyi ve darbeyi gerçekleştirenleri kınayıp eleştirmemesi, tarafsız ve objektif olmadığını göstermektedir.

Açıklamada Türkiye İnsan Hakları Kurumunun kaldırıldığı ve bu konuda inceleme yapacak herhangi bir kurumun olmadığının belirtilmesi, Af Örgütünün Türkiye’deki gelişmelerden habersiz olduğunu göstermektedir. Zira, Türkiye İnsan Hakları Kurumu yeniden yapılandırılmış, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak yetkisi genişletilmiş ve faaliyetlerine devam etmektedir.
Diğer taraftan, gözaltına alınanlara yönelik işkence iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olup, olağanüstü hal koşullarında dahi yakalama ve gözaltı işlemleri öncelikle insan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yerine getirilmektedir.

Gözaltına alınan kişilerin yakalanma anındaki ve gözaltı sürecindeki sağlık durumları ilgili mevzuat doğrultusunda hekim kontrolüne tabi tutulmaktadır. Nitekim Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin “Yakalanan kişinin gözaltına alınacak olması veya zor kullanılarak yakalanması hâllerinde hekim kontrolünden geçirilerek yakalanma anındaki sağlık durumu belirlenir.

Gözaltına alınan kişinin herhangi bir nedenle yerinin değiştirilmesi, gözaltı süresinin uzatılması, serbest bırakılması veya adlî mercilere sevk edilmesi işlemlerinden önce de sağlık durumu hekim raporu ile tespit edilir.” hükmü doğrultusunda yakalama ve gözaltı işlemlerinde şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmektedir. Adli muayene esnasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 94 üncü maddesinde belirtilen işkence, 95 inci maddesinde belirtilen neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence ve 96 ncı maddesinde belirtilen eziyet suçlarının işlendiği yolunda herhangi bir bulguya rastlaması hâlinde, keyfiyeti derhâl Cumhuriyet savcısına bildirmesi ilgili mevzuat doğrultusunda bir zorunluluk olup, herhangi bir işkence ve kötü muamele bulgusuna rastlanılması durumunda Cumhuriyet Savcılarınca doğrudan ilgili kolluk görevlileri hakkında soruşturma başlatılmaktadır. Dolayısıyla şüphelilere gözaltına alındıktan sonra işkence yapıldığına ilişkin iddialar tamamen gerçek dışı, asılsız ve mesnetsizdir.

Ayrıca, Cumhuriyet savcıları tarafından gözaltı merkezleri sürekli denetlenmektedir. Gözaltı merkezleri dâhil bireylerin özgürlükten mahrum bırakıldıkları tüm mekânlar her zaman gerek ulusal kurum ve kuruluşlar, gerekse taraf olunan sözleşmeler doğrultusunda başta Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve bağımsız gözlemcilerin ziyaretlerine açık bulunmaktadır.

Kaldı ki Türkiye işkenceye sıfır tolerans politikasının bir sonucu olarak işkence suçu için zamanaşımını kaldırmış dünyadaki ender ülkelerden biridir.

Söz konusu açıklamada herhangi bir delil ileri sürmeksizin gözaltındakilere yönelik tecavüz girişiminde bulunulduğuna yönelik iddialar da tamamen hayal mahsulü ve iftiradan ibarettir. UAÖ bu şekildeki soyut iftiraları raporuna alarak Fethullahçı Terör Örgütünün algı oluşturmaya yönelik asılsız ve çarpıtma propagandasına alet olmamalıdır.

Gözaltı kararları ile tutuklamaya sevk işlemleri Cumhuriyet savcıları tarafından verilmekte ve değerlendirilmektedir. Gözaltına alınan kişilerin hepsinin tutuklamaya sevk edilmesi ya da tutuklanması söz konusu olmayıp olaya karışmayan kişiler serbest bırakılmışlardır.

Ayrıca tutukluluk halinin değerlendirilmesine ilişkin mahkemelerce yapılacak incelemeler esnasında duruşma açılması yahut sanık, şüpheli veya müdafi görüşünün alınması yönünden herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Bu hususta takdir ilgili hâkim veya mahkemeye aittir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine karşı tehdit olduğunu başlattığı kanlı darbe girişimiyle de gösteren FETÖ’ye karşı demokratik reflekslerini göstermesi en doğal hakkıdır. Kamusal kurumlara kümelenmiş bu illegal yapıyla mücadele kapsamında başlatılan adli ve idari soruşturmalar hukuk kuralları içerisinde yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Pazar - Perşembe

09.00 - 17.00

09:30-12:00
1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı
29.1.2020 29.1.2020 İran Ulusal Tatili
11.2.2020 11.2.2020 İran Ulusal Tatili
8.3.2020 8.3.2020 İran Ulusal Tatili
19.3.2020 19.3.2020 İran Ulusal Tatili
20.3.2020 23.3.2020 İran Ulusal Tatili (4 gün)
31.3.2020 1.4.2020 İran Ulusal Tatili
3.4.2020 3.4.2020 İran Ulusal Tatili
9.4.2020 9.4.2020 İran Ulusal Tatili
23.4.2020 23.4.2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1.5.2020 1.5.2020 Emek ve Dayanışma Günü
15.5.2020 15.5.2020 İran Ulusal Tatili
19.5.2020 19.5.2020 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
24.5.2020 26.5.2020 Ramazan Bayramı (İran'da son anda bayram tarihi ileri ya da geri alınabilir)
3.6.2020 4.6.2020 İran Ulusal Tatili
17.6.2020 17.6.2020 İran Ulusal Tatili
15.7.2020 15.7.2020 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
31.7.2020 1.8.2020 Kurban Bayramı
8.8.2020 8.8.2020 İran Ulusal Tatili
29.8.2020 30.8.2020 İran Ulusal Tatili
30.8.2020 30.8.2020 Zafer Bayramı
8.10.2020 8.10.2020 İran Ulusal Tatili
16.10.2020 17.10.2020 İran Ulusal Tatili
25.10.2020 25.10.2020 İran Ulusal Tatili
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
3.11.2020 3.11.2020 İran Ulusal Tatili